Promocja

Promocja!

x

Promocja: do 28.02.17
449 zł 399 zł

Sprawdź

12.05.2017 Warszawa

NAJWIĘKSZY WARSZTATOWY KONGRES PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW

Terapia zaburzeń więzi i poprawa jakości relacji

w kontekście związków rodzinnych, partnerskich i rówieśniczych

 Jedyna w Polsce warsztatowa formuła kongresu. 

Jesteś słuchaczem wykładów.   Bierzesz udział w warsztatach.   Otrzymujesz certyfikat!

Jeżeli chcesz:


Realnie podnieść skuteczność terapii zaburzeń więzi i relacji – przeanalizujemy, jak efektywnie dobierać metody w zależności od tego, czy jest to terapia rodzinna, partnerska czy indywidualna

Dowiedzieć się, jak optymalnie wykorzystać w pracy z klientem nowe narzędzia psychologii – przedstawimy krok po kroku modelowe sytuacje z najlepszych praktyk

Nauczyć się trafnie rozpoznawać objawy i stawiać diagnozę - wskażemy pułapki diagnostyczne i momenty kluczowe terapii, szczególnie w trudnych przypadkach pracy z dziećmi i młodzieżą

Otrzymać wskazówki, jak zbudować dobrą relację terapeuta - klient - pokażemy, jak przełożyć na język terapii kontekst relacji społecznych

Co wyróżnia nasz kongres:

 • Jedyna w Polsce warsztatowa formuła – w ramach kongresu jesteś słuchaczem wykładów oraz bierzesz udział w warsztatach opartych na prawdziwych studiach przypadków!
 • Gwarantujemy 100% praktycznych rozwiązań – nasi prelegenci omawiają krok po kroku proces terapii z podkreśleniem momentów kluczowych.
 • Zapewniamy najlepszych specjalistów i ekspertów, z różnych szkół psychologicznych – aby dostarczyć Państwu kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań do natychmiastowego zastosowania.
 • Skupiamy się na aktualnych realiach pracy psychologa i psychoterapeuty – co przekłada się m.in. na interdyscyplinarne podejście do metod prowadzenia terapii.
 • Kongres jest skierowany do specjalistów pracujących z dorosłymi, z dziećmi i młodzieżą – dzięki temu zapewniamy Państwu platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do rzetelnej dyskusji.

Sprawdź relację z wcześniejszej edycji spotkania

Program kongresu:

Ramowy czas trwania Kongresu: 10.00 - 18.00

Panel 1

Więzi i relacje w perspektywie dobrostanu psychicznego

1. Lęk egzystencjalny, bliskość i więź w ujęciu psychologii eksperymentalnej

(prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski)

- Konfrontacja z uniwersalnym doświadczeniem niepokojów egzystencjalnych a poszukiwania różnorodnych sposobów ukojenia: "Sposoby te nie usuwają lęków, ale skutecznie je łagodzą" – na co warto zwrócić uwagę z perspektywy doświadczeń psychoterapeuty?

- W jaki sposób bezpośrednie lub pośrednie odwołania do bliskich relacji i więzi wspomagają redukcję lęków egzystencjalnych – użyteczne narzędzia radzenia sobie z lękiem oraz pomocy psychologicznej niesionej innym ludziom.

2. Mechanizmy psychoterapii więzi w perspektywie relacji diadycznych w systemie rodzinnym

(dr hab. Barbara Józefik, prof UJ)

- Jak psychoterapeuta wspomaga proces uświadamiania i nazywania wzajemnych potrzeb przywiązaniowych członków rodziny i sposobów emocjonalnego angażowania się w relację?

- Jakie są powiązania pomiędzy wzorcami więzi w relacjach a narracją na temat partnera/dziecka i jego zachowania? Jak modyfikowac znaczenia nadawane relacjom?

- Jak odbudować więź z nastolatkiem, dla którego rodzice nie stanowią autorytetu?Panel 2

Samoświadomość i procesy uważności w bliskich relacjach

1. WARSZTAT! Kulturowy transfer stylów przywiązania i jego wpływ na dysfunkcje poznawcze i emocjonalne dzieci i dorosłych

(Piotr Mosak)

- Fakty i mity na temat dobrostanu wynikającego z poczucia bliskości i więzi a świadomość indywidualnych potrzeb dotyczących wolności i przymusu – studia przypadków okiem praktyka

- Zasada rzeczywistości jako punkt odniesienia w terapii – droga do akceptacji jako wyraz empatii i współczucia – czyli sytuacje, kiedy terapeuta dotyka kwestii elastyczności psychicznej

- Sprawczość jako zasób kontra profesjonalizm jako przymus – w momentach zagrożenia i kryzysu

2. WARSZTAT! Uważna komunikacja i pielęgnowanie współczucia jako elementy wspierające w terapii par metodą Mindfulness

(Agnieszka Pawłowska)

- Problemy i bariery komunikacyjne w związkach – analiza procesu terapii na podstawie fragmentów filmów

- Dostrzeganie własnych myśli i emocji w kontaktach interpersonalnych – czym jest uważne słuchanie i jak historie, które projektujemy w głowie, wpływają na kontakty z innymi?

- Praktyka formalna wspierająca komunikację intra- oraz interpersonalną – obserwacja ciała, myśli i emocji, pielęgnacja życzliwości, rozwijanie współczucia – praktyczne ćwiczenia z uczestnikami kongresuPanel 3

Perspektywa stabilności relacji rodzinnych oraz ich braku w postrzeganiu emocji i zachowań nastolatka

1. WARSZTAT! Zerwane więzi - konsekwencje dla kształtowania się tożsamości nastolatka i sposoby na odbudowę relacji

(dr A. Wilczyńska)

- Jakie mogą być konsekwencje przerwania/przerywania więzi na wczesnym etapie rozwoju dziecka – studium przypadku

- Koncepcja bólu społecznego na przykładzie nastolatki, u której przerywanie więzi rozpoczęło się na bardzo wczesnym etapie rozwoju – modalność psychodynamiczna

- Zastępowalność i nasycenie relacji, czyli jakie jest nasze "zapotrzebowanie" na relacje- omówienie wybranych zjawiskw procesie pychoterapii pacjentki: sojusz terapeutyczny, przeniesienie, przeciwprzeniesienie

Ramowy czas trwania Kongresu: 10.00 - 18.00

Czego się nauczysz się podczas kongresu:

Obraz
 • Jak podnieść skuteczność diagnozowania i terapii indywidualnej, par oraz rodzin?
 • Jak wykorzystać metodę MBSR w terapii zaburzeń bliskości?
 • Jakie są konkretne wskazania do stosowania narzędzi proponowanych przez psychoterapię eksperymentalną?
 • Jak skutecznie wykorzystać zdobytą wiedzę w każdej sytuacji terapeutycznej?
 • Jak interpretować symptomy i objawy, aby stawiać prawidłową diagnozę?
 • Jak stosować metody oparte na budowaniu relacji z klientem, aby wspomóc proces terapii więzi?
 • Jak dobierać metody terapii do charakteru zaburzeń?
 • Jakie działania prewencyjne można podejmować, np. w pracy z rodzinami lub w ośrodkach społecznych?

Pakiet uczestnika zawiera:

Gwarantujemy Państwu wykłady oraz warsztaty przedstawione przez wybitnych specjalistów – dzięki temu macie Państwo pewność, że przedstawiona wiedza ma najwyższy certyfikat jakości.

Każdy uczestnik bierze udział w warsztatach – opartych na dokładnym omówieniu studiów przypadków, propozycjach ćwiczeń dla uczestników, a nawet odgrywaniu scenek terapeutycznych, ze wskazaniem momentów kluczowych terapii.

Zapewniamy Państwu bieżące konsultacje z ekspertami – dzięki temu jednego dnia w jednym miejscu będziecie Państwo mogli zweryfikować swoje obserwacje i wątpliwości.

Dajemy Państwu bazę tematyczną i wykaz literatury do zbudowania katalogu najnowszych badań i trendów – dzięki temu na bieżąco będziecie poszerzali swoje kompetencje zawodowe.

W ramach kongresu bierzecie Państwo udział we wszystkich panelach oraz wszystkich warsztatach. Udział w kongresie jest certyfikowany. Patronat merytoryczny nad kongresem sprawuje czasopismo "Psychologia w Praktyce".

Każdego z Państwa zapraszamy na lunch oraz przerwy kawowe.

Prelegenci:


prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski
profesor psychologii, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Obecnie profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 1976 – 2015 członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN Obecnie Komitetu Psychologii). W latach 1993 – 2003 , pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Autor wielu istotnych artykułów publikowanych w prestiżowych pismach psychologicznych Autor książek z zakresu psychologii, między innymi: Szanse rozwoju osobowości (1984), Wytrwałość w działaniu (wraz z Magdaleną Marszał-Wiśniewską; 2006) Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed śmiercią (2010). Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii (2015). Aktywny popularyzator wiedzy psychologicznej.

Dr hab. n. hum., prof. UJ Barbara Józefik
Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Profesor w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Kierownik Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki, kierownik Ambulatorium Terapii Rodzin OKDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Autorka i współautorka ponad 120 publikacji, w tym prac monograficznych: Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej, Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej (redaktor wspólnie z G. Iniewiczem), Terapia Rodzin a perspektywa feministyczna (redaktor wspólnie z B. de Barbaro), Ewolucja myślenia systemowego (redaktor wspólnie z L. Górniakiem).
Członkini międzynarodowych towarzystw. m.in. American Family Therapy Association i European Family Therapy Association, organizatorka wielu konferencji naukowych, współzałożycielka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP i jej aktualna przewodnicząca, członkini Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, przewodnicząca Rady Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid.

dr Agnieszka Wilczyńska
Doktor psychologii, psychoterapeutka, naukowiec, autorka ponad stu publikacji w tym dwóch książek o poczuciu przynależności i wykluczeniu społecznym. Wykładowca Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wcześniej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu w Weronie oraz kilku innych. Psycholog praktyk, prowadzi od ponad 20 lat Poradnię Psychologiczną, w której zespół kilkudziesięciu specjalistów realizuje terapię i porady psychologiczne m.in. w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Współpracuje z wybitnymi badaczami i naukowcami uznanymi na całym świecie, organizuje konferencje i warsztaty oraz inicjuje i prowadzi projekty badawcze oraz środowiskowe. Jest m.in. liderem Projektu Bohaterskiej Wyobraźni i Programu Rozumienie Ludzkiej Natury w Polsce we współpracy z Profesorem Philipem Zimbardo. Współzałożycielka Fundacji Zimbardo Youth Center oraz wielu innych inicjatyw społecznych mających na celu dobro i rozwój człowieka. Interesuje się badaniem nowych związków pomiędzy psychologicznym a fizycznym i biochemicznym funkcjonowaniem jednostki. Podróżuje i wymienia doświadczenia oraz wiedzę z ekspertami na całym świecie.

Agnieszka Pawłowska
Nauczycielka MBSR, psycholog, trener. Zajmuje się obszarem uważności (ang. mindfulness), jako sposobem na lepsze radzenie sobie ze stresem i pełniejsze doświadczanie życia. Prowadzi warsztaty z uważności dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży.
Otrzymała certyfikat nauczyciela MBSR (czyli redukcji stresu na bazie uważności) – nadany przez IMA, europejski ośrodek zapewniający najwyższej jakości szkolenia dla specjalistów w obszarze zastosowań mindfulness. Jest także coachem (certyfikat ICC), trenerem rozwoju osobistego oraz Mind-Body Bridging, czyli metody składającej się z prostych i skutecznych narzędzi radzenia sobie z trudnymi emocjami (certyfikat przyznany przez twórcę metody Stanleya Blocka). Sprawuje opiekę merytoryczną nad Kołem Naukowym TU i TERAZ na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.
Współtwórca portalu i centrum praktyków psychologii Inspeerio.

Piotr Mosak
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii. Psycholog, psychoterapeuta, wykładowca. Uczestnik kursów Polskiego Instytutu NLP na poziomie Mistrza. Propagator psychologii transpersonalnej i prowokatywnej. Uczeń Franka Farrellego, Gerarda O'Donovana, Nicka Kempa i Jaapa Hollandera. Członek AFPT – Association for Provocative Therapy. Wykładowca wielu uczelni, w tym Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Coachingu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ekspert w prasie, radiu i telewizji komentujący bieżące wydarzenia społeczne. Jednocześnie edukator seksualny II stopnia, Członek Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego. Ekspert w programie Małżeństwo od pierwszego wejrzenia, który będzie emitowany na antenie TVN.

Kto powinien wziąć udział w kongresie:

psycholodzy i psychoterapeuci pracujący z dorosłymi

psycholodzy i psychoterapeuci pracujący z dziećmi i młodzieżą

studenci psychologii

Koszt uczestnictwa w Kongresie

Koszt uczestnictwa w kongresie poza promocją wynosi w wersji standard 449 zł netto + 23% VAT/osobę.

Psychologia w Praktyce

Koszt uczestnictwa dla prenumeratorów 'Psychologii w Praktyce" - 349 zł + 23% VAT/osobę.

Do końca promocji pozostało


dni

godzin

minut

sekund

Tylko do 28 lutego BON 50 zł na udział w spotkaniu! Tylko teraz bilety
w cenie 399 zł netto + 23% VAT*

*Cena promocyjna obowiązuje przy płatności do 28.02.17

Wybierz rodzaj uczestnictwa:
Udział w kongresie - 449 zł + VAT - TYLKO TERAZ 399 zł + VAT
Udział w kongresie dla PRENUMERATORÓW Psychologii w Praktyce - 349 zł + VATZgłoś:Dane zamawiającego:

Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Firma / Instytucja

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Adres
Miejscowość
-
Telefon
Telefon dodatkowy
Fax
NIP

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Uwagi


Wybierz rodzaj płatności:

  - 2% rabatu przy wyborze tej płatności!

 Niezależnie od wybranej formy płatności otrzymasz fakturę VAT 

Zgody formalne:

 Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

 Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.


Uwaga!

Zwolnienie z podatku VAT dla jednostek sektora publicznego
W przypadku jednostek sektora publicznego finansujących udział w szkoleniu/konferencji przynajmniej w 70% ze środków publicznych, przysługuje zwolnienie z VAT.

Zwolnienie z podatku VAT dla pozostałych podmiotów
Dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, a korzystających z dofinansowania na konkretne szkolenie/konferencję, organizowane przez Wydawnictwo FORUM, również istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tej możliwości, prosimy o kontakt z BOK pod numerem tel. 801 88 44 22.


Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Koszt uczestnictwa w kongresie poza promocją wynosi w wersji standard 449 zł netto + 23% VAT/osobę.
 • Koszt uczestnictwa dla prenumeratorów 'Psychologii w Praktyce" - 349 zł + 23% VAT/osobę.
 • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 • Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 • Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 • W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji (12.04.17) i nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 • W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł


Organizator:


Maria Osesek
Event Manager
maria.osesek@forum-media.pl
tel. 61 66 55 874

KONTAKT DLA WYSTAWCÓW
I PARTNERÓW

Współpraca reklamowa
Anna Mikłaszewicz
anna.miklaszewicz@forum-media.pl
tel. 61 66 55 893, 601 272 556