"Myślę, że formuła, w jakiej człowiek funkcjonuje obecnie, jest na wyczerpaniu. Doszliśmy do granicy"

lek. Ewa Dobiała, Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów
Dzieci i Dorosłych, Warszawa 22 maja 2018 r.

TO JUŻ V EDYCJA TEGO WYJĄTKOWEGO WYDARZENIA!
Cechy, które wyróżniają Międzynarodowy Kongres Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych:
1. Najnowsze trendy!

Odkrywamy warsztat pracy w oparciu o nowe koncepcje, takie jak: Relational Frame Theory, Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Mindfulness, Compassion, Intensywna Krótkoterminowa Terapia Dynamiczna.

2. Aktualne światowe standardy!

Stawiamy na współczesne realia pracy w gabinecie i odkrywamy warsztat pracy specjalistów nie tylko z Polski, ale i ze świata.

3. Praktyczność w każdym aspekcie!

5 prelegentów przedstawi 10 przypadków, omawiając wybrane dysfunkcje i zaburzenia, które rozpatrujemy w ujęciu od diagnozy, poprzez terapię, z uwzględnieniem prewencji nawrotów.

4. Nowatorskie podejście!

Dajemy 8 godzin pokazu sprawdzonych rozwiązań w charakterze konkretnych wskazówek do pracy w najbardziej nietypowych sytuacjach terapeutycznych.

Zapraszamy do udziału w kongresie, jeżeli potrzebujecie wsparcia i inspiracji w którymś z poniższych obszarów:

Chcecie opierać proces terapeutyczny nie tylko na aspekcie psychopatologii, ale także z podkreśleniem sanologii - pokażemy Wam krok po kroku, jak zgodnie ze światowymi trendami nie tylko regulować trudności, ale także wzmacniać potencjał i generować wzrost (TYLKO U NAS - PSYCHOLOGIA JAKO TRENING ZDROWIA!)

Szukacie metod pracy skutecznych w dobie ofensywnego rozwoju technologii i wszechobecności mediów - przedstawimy sytuacje, jak operować różnorodnymi modalnościami i technikami w przypadku rozpoznania nowych uzależnień (np. od zdrowia, diety, mediów, wizerunku), zaburzeń tożsamości, trudności w budowaniu relacji

Potrzebujecie sprawdzonych narzędzi zdecydowanie odpowiadających na zmiany funkcjonowania psychospołecznego - odsłonimy warsztat pracy oparty na przypadkach konkretnych dysfunkcji i zaburzeń w ujęciu nie tylko regulowania trudności, ale przede wszystkim - z wykorzystaniem zasobów

Zależy Wam, aby poznać koncepcje i terapie z powodzeniem adaptujące światowe badania naukowe z obszaru neurologii czy filozofii - omówimy przykłady, jak różni specjaliści optymalnie wspierają proces terapeutyczny najbardziej nowatorskimi podejściami, w swoich codziennych realiach gabinetu

Program kongresu
start
Panel 1. Nowe koncepcje integracyjne - w stronę harmonii
Tylko u nas!!! Teoria Polyvagal - nowoczesny program badawczy, który koncentruje się na związku między stanem fizjologicznym organizmu a zachowaniem defensywnym lub prospołecznym.

Polyvagal a równoważność bodźców na drodze do osiągnięcia indywidualnego poczucia komfortu

 • W jaki sposób i za pomocą jakich technik wspomóc klienta we wcielaniu w życie metody ACT w pełniejszy sposób: wywoływanie, odkrywanie i kształtowanie odpowiednich reakcji cielesnych
 • Pragnienie bycia sobą - jak terapeuta może pomóc w odzyskiwaniu "własnego języka" w psychoterapii, czyli jak pracować na zasobach, aby wzmacniać poczucie wartości i niezależności
 • Koncepcja PVT (Polyvagal) w praktyce - celem tego warsztatu jest pokazanie, w jaki sposób ta nowa wiedza o reakcjach cielesnych może zostać zintegrowana z kontekstową nauką behawioralną
Panel 2. Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej - w stronę metapoznania
Terapia Akceptacji i Zaangażowania

Rozumienie "Ja" i współczesne modele związków, czyli jak odnaleźć siebie w relacjach niejednorodnych i alternatywnych (Martin Brock)

 • Obraz rodziny przejawiający się w metaforyce klienta - przykłady z praktyki gabinetu, na co zwracać uwagę i jak pracować na słowach kluczach
 • Jak rozpoznawać sytuacje, które dają szanse na konfrontowanie metafory z rzeczywistością i uruchamianie/wzmacnianie "wewnętrznego obserwatora" u klienta - warsztat pracy terapeuty ACT pod lupą
Mindfulnes i Compassion

Od uważności i współczucia do wdzięczności, czyli czym jest dobrostan dla klienta (Julia Wahl)

 • Uważna komunikacja z sobą i z innymi - jak wykorzystać narzędzia i techniki z obszaru podejścia mindfulness jako wsparcie w terapii
 • Przykłady pracy, w jaki sposób można rozmawiać z klientem o rozumieniu wdzięczności i ćwiczeniu się w świadomym odczuwaniu i wyrażaniu wdzięczności
 • W jaki sposób wspomóc klienta w odkrywaniu i ugruntowywaniu swojej sprawczości - praktyczne przykłady zastosowania narzędzi technik o rodowodzie kontemplacyjnym
Panel 3. Terapie krótkoterminowe - w stronę sanologii
Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna

Jak omijamy prawdę, stosując mechanizmy obronne - w rozumieniu psychodynamicznym psychoterapii ISTDP (Justyna Pronobis)

 • Jakie są sposoby pracy w podejściu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej z klientami którzy ulegają iluzji, poddają się kłamstwu, aby uniknąć cierpienia
 • Jaką cenę płacimy, gdy złudzenia przesłaniają nam prawdę w codziennym życiu tu i teraz?
 • Jakie są konsekwencje ignorowania prawdziwych emocji w naszym życiu?
PSYCHONEUROIMMUNOLOGIA - Przedstawia najlepszy prelegent wybrany przez Państwa z poprzednich edycji!

Sytuacje trudne w komunikacji i współbyciu z pacjentem onkologicznym (Marta Banout)

 • Co i w jaki sposób może zrobić psycholog, aby wspierać układ odpornościowy pacjenta? – psychoneruoimmunologia w praktyce terapeuty simontonowskiego
 • Indywidualna i specyficzna więź terapeutyczna – kiedy i w jaki sposób rozmawiać o śmierci i umieraniu?
 • Jak się nie wypalić - co jest niezbędne w kontakcie terapeutycznym w sytuacjach pracy w dużym obciążeniu emocjonalnym?
koniec

WSZYSTKIE WYKŁADY OBCOJĘZYCZNE BĘDA TŁUMACZONE SYMULTANICZNIE.

Prelegenci

Maarten Aalberse

Maarten Aalberse jest doktorem psychologii klinicznej z ponad 40-letnim doświadczeniem klinicznym (do 1995 roku w Holandii, a następnie we Francji) oraz członkiem zarządu stowarzyszenia Contextual Medicine SIG. Był jednym z głównych trenerów Psychologii Jednoczącej (połączenie podejścia behawioralnego, psychodynamicznego, neo-reichowskiego, gestaltowego, guided imagery [wizualizacji kierowanej] i transpersonalnego), a następnie opracował i przeprowadził w całej Europie obszerne szkolenia z zakresu "A Healing Relationship with Shame"(uzdrawiania relacji w odniesieniu do wstydu) oraz "Graceful Means" (terapia z wykorzystaniem środków artystycznych). Aalberse posiada również przeszkolenie w zakresie terapii powięziowej i ruchowej (Fascia-and-Movement Therapy) i wielu innych dyscyplin w obszarze umysł-ciało, w tym zastosowań teorii poliwagalnej Porgesa. We Francji był odpowiedzialny za sekcję badawczą w Terapii Neurokognitywnej Zachowań, a następnie bardzo mocno zaangażował się prace społeczności ACT. Jest autorem licznych artykułów i współautorem dwóch książek na temat integracji podejść neurobiologicznych, behawioralnych i somatycznych. Obecnie jest członkiem zespołu trenerów w ACT, prowadząc szkolenia w Belgii, Francji i Szwajcarii.

Martin Brock

Starszy wykładowca Katedry Poradnictwa i Psychoterapii.(MSc MA RMN DN FHEA ENB 650 BABCP Akredytowany psychoterapeuta) [przyp.tłum. wyjaśnienie skrótów powyżej: Magister kierunków ścisłych, Magister kierunków humanistycznych, Doktor Naprapatii, wykładowca szkolnictwa wyższego, kurs psychoterapii behawioralnej dla dorosłych, Brytyjskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej]. Początkowo kształcił się w 1978 roku w obszarze pielęgniarstwa psychiatrycznego, a następnie rozpoczął swój 34-letni staż pracy w NHS (Narodowej Służbie Zdrowia), zdobywając szerokie doświadczenie kliniczne i kierownicze, a następnie, po uzyskaniu akredytacji w 1997 r., specjalizował się jako główny psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Martin wprowadzał specjalistyczne praktyki CBT (terapii poznawczo-behawioralnej) oraz przeprowadzał superwizję w wielu różnych placówkach NHS, z włączeniem usług IAPT (ułatwienia dostępu do terapii psychologicznych), gabinetów medycyny ogólnej, przychodni ambulatoryjnych i specjalistycznych ośrodków psychoterapeutycznych. Martin ukończył szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBP) opartej na świadomości, terapii skoncentrowanej na współczuciu (CBT), terapii ukierunkowanej na współczucie (CFT) oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). W 2006 roku uzyskał tytuł magistra psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a w 2016 roku – tytuł magistra edukacji. Martin uczył terapii poznawczo-behawioralnej we współpracy z Uniwersytetem Sheffield Hallam, po czym w 2012 roku rozpoczął pracę jako starszy wykładowca na Uniwersytecie w Derby w zakresie Rejestrowanej i Nierejestrowanej Opieki Pielęgniarskiej oraz Opieki Zdrowotnej. Następnie, w 2016 roku, Martin przeszedł do Kliniki Poradnictwa i Psychoterapii, a do jego zadań programowych należy nauczanie na kierunkach: studiów licencjackich w zakresie Poradnictwa i Psychoterapii, studiów podyplomowych w obszarze terapii skoncentrowanej na współczuciu oraz studiów magisterskich w zakresie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Martin był prezesem założycielem brytyjskiej kapituły ACBS (Stowarzyszenie Nauk Kontekstualno-Behawioralnych) oraz członkiem założycielem grupy zrzeszającej osoby zainteresowane BABCP ACT (terapia akceptacji i zaangażowania w Brytyjskim Towarzystwie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej) . Martin był pierwszym trenerem w Wielkiej Brytanii, który pomyślnie ukończył proces wzajemnej weryfikacji ACBS i od 2006 roku jako trener i superwizor ACT regularnie organizuje warsztaty zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w Wielkiej Brytanii. Obecnie zajmuje się praktykami opartymi na współczuciu oraz elastycznością psychologiczną w placówkach opieki zdrowotnej i w placówkach oświatowych, warunkami długoterminowymi oraz rozwojem zintegrowanych ścieżek opieki nad osobami w schyłkowej fazie życia i osobami w żałobie.

Publikacje:

Brock, M.J., Batten, S.V., Walser, R.D. and Robb, H.B., (2015). Recognizing common clinical mistakes in ACT: A quick analysis and call to awareness. Journal of Contextual Behavioral Science. (Rozpoznawanie częstych błędów klinicznych w ACT: Szybka analiza i podnoszenie świadomości. Dziennik Nauk Behawioralno-Kontekstualnych.) Georgescu, S. and Brock, M.J. (2016) A Contextual Cognitive-Behavioral Therapy Approach to Clinical Professional Training: Inside the Classroom. In Block-Lerner, J. and Cardaciotto, L. (Eds) The Mindfulness-Informed Educator: Building Acceptance and Psychological Flexibility in Higher Education. New York: Routledge (Kontekstualna terapia poznawczo-behawioralna do klinicznego szkolenia zawodowego: w sali lekcyjnej), (Edukator świadomy uważności: Budowanie akceptacji i elastyczności psychologicznej w szkolnictwie wyższym). Brock, M.J. and Brown, M. (2016). Support for the Practitioner. In Brown, M. (Ed) Palliative Care in Nursing and Healthcare. London: Sage (Opieka paliatywna w pielęgniarstwie i opiece zdrowotnej) Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz implikacje językowe i relacje międzyludzkie. Elastyczność psychologiczna jest głównym pojęciem w ACT i jest coraz szerzej wykorzystywana w dyskusjach na temat zdrowia psychicznego i terapii psychologicznych. ACT opiera się na RFT - Teorii Ram Relacyjnych, które stanowią specyficzne przedstawienie naszego wewnętrznego świata werbalnego, zatem tym samym RFT podkreśla rolę języka. Niniejsza prezentacja rozważy rolę języka z perspektywy ACT i przedstawi implikacje dla budowanych przez nas relacji zewnętrznych, oraz w jaki sposób odnosimy się do naszego indywidualnego doświadczenia. Pomaganie ludziom w poprawie ich elastyczności jest zatem kluczowym zadaniem zarówno w psychoterapii, jak i w innych dyscyplinach, które służą ludzkiemu zdrowiu czy osiąganiu wyników. Dla zmiany procesów w zakresie ACT, DBT i wielu innych modeli terapii często istotna jest metafora, a zatem może być ona wykorzystywana do szkolenia elastyczności psychologicznej. Warsztaty te będą punktem wyjścia dla najnowszych badań dotyczących zarówno użycia metafory, jak i elastyczności psychologicznej, koncentrujących się na implikacjach teorii ram relacyjnych. W oparciu o wyniki badań naukowych warsztaty te będą bardzo praktyczne i poświęcone kształceniu umiejętności wykorzystywania metafory w pracy terapeutycznej. Zajęcia edukacyjne będą obejmowały prezentację i analizę na żywo, próbę behawioralną z informacją zwrotną, odgrywanie ról i różne ćwiczenia mające na celu poprawę umiejętności klinicznych uczestników.

Julia E. Wahl

Psycholog, odbyła 5-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w Manchester Institute for Psychotherapy, Manchester, Wlk. Brytania, u Richarda Erskine’a, PhD (z Institute for Integrative Psychotherapy, Nowy Jork, USA). Założyciel i dyrektor The Mind Institute (www.mindinstitute.com.pl), trener uważności (mindfulness) oraz współczucia (compassion). Przeprowadziła i superwizowała ponad 60 edycji 8-tyg. Treningu Uważności w różnych miastach w Polsce i Anglii. Przez kilka lat pracowała w Szpitalu MSW w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadziła terapię indywidualną, grupową, warsztaty na temat złości. Superwizowała m.in. się u Marii Marquardt (Katowicki Instytut Psychoterapii), Christophera Germera, PhD (Harvard Medical School). Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Przeprowadziła szereg warsztatów i szkoleń m.in. na temat psychoterapii, psychopatologii, radzenia sobie z emocjami, uważności, współczucia m.in. dla dyrektorów więzień polskich, Komendy Głównej Policji, licznych konferencjach (m.in. brytyjskich corocznych konferencjach stowarzyszenia ataksji, konferencjach psychoonkologicznych). Stworzyła program wsparcia dla pacjentów onkologicznych w oparciu o podejście współczucia w ramach doktoratu na University of Derby, który prowadzi i superwizuje. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS w Poznaniu i Warszawie. Współpracowała i regularnie współpracuje z różnymi czasopismami w Polsce i Niemczech, m.in. „Charaktery”, „Psychologie und Leben”, „Świat Mózgu”, „Psychologia w Praktyce”, „Przekrój”.

Justyna Pronobis-Szczylik

Psycholog kliniczny, psychoonkolog, certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Certyfikowany psychoterapeuta inauczyciel ISTDP - Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna. Zajmuje się, psychoterapią zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychosomatycznych, a także reakcji na kryzys oraz traumę. Jako psychoonkolog, zajmuje się wsparciem psychologicznym dla chorych na raka i ich rodzin. Współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii.

Marta Banout

Psycholog na oddziale onkologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, pracownik Centrum Medycznego OnkoTerm, doktorantka w Zakładzie Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Certyfikowany Terapeuta Simontonowski. Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?

Gwarantujemy wyjątkową, bo praktyczną formułę kongresu, która opiera się na przykładach z praktyki gabinetu - dzięki temu będziecie Państwo potrafili w praktyce zastosować wiedzę pozyskaną podczas naszego wydarzenia.

Dostarczamy kompletne zestawy nowatorskich rozwiązań do natychmiastowego zastosowania, z uwzględnieniem różnych szkół psychologicznych - dzięki temu będziecie Państwo mogli skutecznie odpowiadać na wyzwania ofensywnych zmian cywilizacyjnych.

Kongres jest skierowany do specjalistów pracujących z dorosłymi, z dziećmi i młodzieżą – dzięki temu zapewniamy Państwu platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do dyskusji.

W ramach sesji „Studia Przypadków” prelegenci powołują się na konkretne doświadczenia ze swojej praktyki, które poddają analizie krok po kroku – dzięki temu nauczycie się Państwo rozpoznawać momenty kluczowe i stosować innowacyjne metody, które pomogą osiągnąć sukces w terapii.

Pakiet uczestnika zawiera:

Gwarantujemy Państwu wykłady oraz analizy przypadków przedstawione przez wybitnych specjalistów - dzięki temu macie Państwo pewność, że przedstawiona wiedza ma najwyższy certyfikat jakości.

Zapewniamy Państwu bieżące konsultacje z ekspertami – dzięki temu jednego dnia w jednym miejscu będziecie Państwo mogli zweryfikować swoje obserwacje i wątpliwości.

Dajemy Państwu bazę tematyczną i wykaz literatury do zbudowania katalogu najnowszych badań i trendów – dzięki temu na bieżąco będziecie poszerzali swoje kompetencje zawodowe.

Każdy z Państwa otrzyma Certyfikat Uczestnictwa.

Każdego z Państwa zapraszamy na lunch oraz przerwy kawowe.

Kto powinien wziąć udział w kongresie:
psycholodzy i psychoterapeuci pracujący z dorosłymi
psycholodzy i psychoterapeuci pracujący z dziećmi i młodzieżą

pedagodzy

terapeuci specjalni

trenerzy

studenci psychologii i pedagogiki
OSTATNIE BILETY
Najczęściej zadawane pytania
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach minimum 3 osob z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 800 lub bok@forum-media.pl
Cena obejmuje udział w całodniowym kongresie oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu kongresu.
Podstawę płatności za kongres stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu.

W przypadku dokonania płatności przed terminem kongresu faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem kongresu).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed kongresem.
Udział w kongresie można zgłaszać do 6 grudnia 2018 r.
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed kongresem, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszym kongresie www.kongresgp.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kongresie wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 6 listopada 2018 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 6 listopada 2018 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu kongresu.
Zwolnienie z VAT przysługuje tylko jeżeli faktura VAT wystawiana jest na jednostkę sektora finansów publicznych, która dodatkowo potwierdzi, że finansuje udział w kongresie co najmniej w 70% ze środków publicznych. W przypadku jeżeli np. Szkoła zgłasza swojego pracownika na kongres i zaznaczy odpowiednie oświadczenie w formularzu zamówienia (potwierdzające finansowanie udziału w co najmniej 70% ze środków publicznych) faktura VAT zostanie wystawiona bez naliczania podatku VAT.
Faktura VAT potwierdza wykonanie usługi i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być wystawiona na pełną wartość. Nie ma możliwości podzielenia faktury na części.
W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.
Patronat:
Partnerzy:
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Novotel Warszawa Airport
1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa