Tylko najważniejsze dla Państwa tematy

na podstawie doświadczeń z poprzednich edycji, wybraliśmy tematy, które Państwa zdaniem wymagają szczególnej uwagi i przestudiowania krok po kroku.

Uznani eksperci – praktycy

którzy odkryją przed Państwem tajniki swojego warsztatu, pokażą, jakie trudności mogą się pojawić podczas prowadzenia procesu diagnostyki i terapii, a także jak postępować z trudnymi przypadkami.

Zobacz jak wyglądały poprzednie edycje:
Weź udział w ogólnopolskim kongresie i zdobądź konkretną wiedzę, jeżeli:

chcesz nauczyć się skutecznie prowadzić interwencję i terapię zaburzeń emocjonalnych, lękowych i agresji - otrzymasz wskazówki, jak pracować zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi

chcesz poznać autorskie programy pracy z trudnymi przypadkami zaburzeń więzi - dowiesz się, jakie są techniki dedykowane dla dzieci i rodzin w procesie terapii traumy symbiotycznej

chcesz wiedzieć, jak identyfikować trudności emocjonalne klientów z innych obszarów kulturowych - zobaczysz warsztat pracy psychoterapeuty prowadzącego terapię indywidualną i par osób z Polski, Australii, Singapuru i Japonii

chcesz prowadzić terapię osób niepełnosprawnych nieradzących sobie z emocjami – razem z prelegentem przestudiujesz konkretne przypadki i poznasz unikalne, sprawdzone techniki terapeutyczne

chcesz otrzymać jasną i kompleksową informację o narzędziach i metodach pracy w obszarze psychoonkologii - zapoznasz się z kluczowymi, modelowymi rozwiązaniami w sytuacjach najwyższego obciążenia emocjonalnego i bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.

UWAGA! Poznajcie naszego gościa specjalnego!
Misaki Saito jest psychologiem klinicznym ze specjalizacjami: psychologia kliniczna, gerontologia, terapia par. Misaki jest praktykiem i naukowcem na Uniwersytecie Sophia [Japonia], gdzie prowadzi badania związane z tematem intymności w bliskich związkach. W pracy opiera się na psychoterapii psychodynamicznej, jak również na metodzie CBT.
Koniecznie zostańcie uczestnikami jej wystąpienia dotyczącego PSYCHOLOGII KLINICZNEJ W KONTEKŚCIE JAPOŃSKIM. Dowiecie się:

Jakie są zagrożenia dla zdrowia psychicznego i obecnej sytuacji w Japonii - czyli, jak zmiany cywilizacyjne mogą wpływać na psychikę

Jakie są powiązania pomiędzy kulturą i psychologią z punktu widzenia pracy klinicznej - dlaczego należy zwracać uwagę na słowa klucze w języku klienta

Jakie są istotne i specyficzne terminy, stosowane w środowisku klinicznym, które odgrywają ważną rolę w zrozumieniu procesów emocjonalnych - z japońskiego punktu widzenia

Program kongresu
22.05.18
Panel 1.
Zaburzenia emocjonalne i niebezpieczeństwo następstw w aspekcie klinicznym - jakie są kluczowe momenty diagnostyczne

Obrazy lęku i fobii w zaburzeniach emocjonalnych (prof. dr hab. Mariola Bidzan)

 • Poczucie sprawstwa i kontroli - dlaczego warto z klientem rozmawiać o fizjologii lęku
 • Specyfika psychoterapii dzieci i młodzieży w kontekście diagnozy zaburzeń lękowych

Trauma więzi i jej transgresyjne następstwa (dr Ewa Dobiała)

 • Jakie są kluczowe momenty dla rozpoznawania dziecięcych strategii przetrwania wynikające z relacji ze straumatyzowanymi rodzicami
 • Jak powstaje trauma symbiotyczna i jakie są jej możliwe następstwa kliniczne
 • Jakie są techniki pracy nad integracją sfragmentaryzowanych części osobowości
Panel 2.
Komunikacja na linii terapeuta-klient w sytuacji wysokiego ryzyka - jak reagować i na co być gotowym w ekstremalnych przypadkach pracy

Emocje psychologa, psychoterapeuty w relacji pomagania - doświadczenia praktyka (Piotr Mosak)

 • Co można zrobić ze specyficznymi emocjami wywoływanymi przez niektórych klientów?
 • Co może oznaczać "przeżywanie" relacji z klientem?
 • Jakie są rodzaje kłopotliwych emocji psychologa i co robić z tymi emocjami?

Warsztat z psychoonkologii - modelowe rozwiązania w sytuacjach największego obciążenia emocjonalnego

 • Na co koniecznie należy zwrócić uwagę w pracy z osobą dotkniętą bezpośrednim zagrożeniem życia - praktyczne wskazówki
 • "Jeden dom - dwa światy" - jak krok po kroku budować komunikację z pacjentem w terminalnym stadium choroby nowotworowej oraz z jego rodziną - interaktywne ćwiczenia z uczestnikami na podstawie konkretnej analizy przypadków
Panel 3.
Cywilizacyjne uwarunkowania dla specyficznych wyzwań w psychologii emocji - jak prowadzić terapię, pracując w środowiskach wielokulturowych i z osobami niepełnosprawnymi

Emocje i kultura - unikatowe psychospołeczne aspekty seksualności w kontekście wielokulturowym (dr Dariusz P. Skowroński)

 • Jak prowadzić terapię par wielokulturowych - wskazówki praktyka prowadzącego terapię par w Polsce, Australii, Singapurze i Japonii
 • Jak identyfikować trudności emocjonalne w pracy z klientami z innych obszarów kulturowych?
 • Na co warto zwrócić uwagę, kiedy pracujemy seksuologicznie z klientami międzynarodowymi?
 • Jak unikać błędów diagnostycznych i w trakcie interwencji terapeutycznej związanych z emocjami?

Psychologia kliniczna w kontekście japońskim - jak radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi (Misaki Saito)

 • Jakie są zagrożenia dla zdrowia psychicznego i obecnej sytuacji w Japonii - czyli, jak zmiany cywilizacyjne mogą wpływać na psychikę
 • Jakie są powiązania pomiędzy kulturą i psychologią z punktu widzenia pracy klinicznej - dlaczego należy zwracać uwagę na słowa klucze w języku klienta
 • Jakie są istotne i specyficzne terminy, stosowane w środowisku klinicznym, które odgrywają ważną rolę w zrozumieniu procesów emocjonalnych - z japońskiego punktu widzenia

Studia przypadków osób z zespołem Aspergera w świecie uczuć i bliskich relacji - niejednorodne wyzwania dla edukacji i zintegrowanego funkcjonowania (dr Izabela Fornalik)

 • Co trzeba wziąć pod lupę w relacjach rówieśniczych, szczególnie intymnych, osób z zespołem Aspergera?
 • Jak, posługując się konkretnymi przykładami, wspierać osoby z zespołem Aspergera w budowaniu relacji?
Prelegenci
prof. UG Mariola Bidzan

prof. UG Mariola Bidzan

Psycholog kliniczny, profesor UG w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, współpracownik Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się psychologią kliniczną, jak również neuropsychologią medyczną. Autorka 3 monografii („Nastoletnie matki. Psychologiczne aspekty ciąży, porodu, połogu”, „Psychologiczne aspekty niepłodności”, „Jakość życia pacjentek z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu”) oraz kilkudziesięciu artykułów publikowanych w czołowych czasopismach psychologicznych i medycznych, w tym umieszczonych na Liście Filadelfijskiej. Twórca oraz realizatorka licznych szkoleń psychologicznych kierowanych do różnych grup zawodowych, rozwojowych, wsparcia. Ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” w dziedzinie: Jakość Życia. Członek Rady Naukowej czasopisma Acta Neuropsychologica. Przewodnicząca Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

dr Ewa Dobiała

dr Ewa Dobiała

Lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant SN PTP, specjalista terapii środowiskowej, trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, szkolenia w Pomorskim Instytucie Neurolingwistyki oraz czteroletnie szkolenie z zakresu Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Jest w zespole nauczycieli Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii i Wrocławskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej, członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Psychoterapii oraz Psychiatrii Środowiskowej oraz World Association of Positive Psychotherapy (WAPP). Jest w zespole diagnostycznym i terapeutycznym Fundacji Prodeste zajmującej się osobami ze spektrum autyzmu. Organizator i współorganizator wielu konferencji o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w obszarze psychiatrii transkulturowej, traumy i spektrum autyzmu. W pracy z pacjentem integruje doświadczenie kliniczne psychiatry z pracą psychoterapeutyczną, łącząc hipnoterapię ericksonowską z psychoterapię pozytywną, podejściem strategicznym i systemowym.

dr Dariusz P. Skowroński

dr Dariusz P. Skowroński

Jest psychologiem i seksuologiem klinicznym pracującym na Temple University Japan Campus w Tokio, jako Assistant Professorw Psychological Studies Program, wykładając między innymi takie przedmioty, jak: Human Sexuality, Clinical Sexology in the Japanese Context, Direct Applications of Behavioral Principles itd. Oprócz pracy akademickiej prowadzi stacjonarny oraz internetowy gabinet psychologiczny i seksuologiczny Bright Life Counselling, którego działalność jest adresowana do Polaków w kraju i na emigracji, oraz społeczności międzynarodowej zamieszkałej w Tokio. Dariusz uzyskał najpierw tytuł magistra psychologii (grudzień 1995), a następnie doktora nauk humanistycznych (marzec, 2002), na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od czerwca 2003 r. jest seksuologiem klinicznym (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne), oraz na przestrzeni lat ukończył szereg szkoleń z obszaru psychologii, psychoterapii i seksuologii, między innymi Analizy Transakcyjnej, terapii Gestalt, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii leczenia zaburzeń seksualnych, terapii traumy seksualnej i wykorzystania seksualnego, edukacji seksualnej, psycho-edukacji, itd. W marcu 2005 roku wyjechał z kraju, by poszerzać swoje doświadczenie akademickie i umiejętności kliniczne, pracując naukowo i terapeutycznie w Australii, Singapurze i Japonii, współpracując między innymi z Society of Sex Educators, Researchers and Therapists New SouthWales w Sydney. Jego kwalifikacje są uznane przez Australian Psychological Society, a obecnie Dariusz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, The National Council of Psychotherapists (Wielka Brytania), European Society for Sexual Medicine (Włochy),oraz Japan Association of Family Therapy w Japonii. W wolnym czasie Dariusz kocha jeździć rowerem po Tokio, wyruszać na weekendy samochodowe objeżdżając mało znane miejsca na mapie Japonii, oraz rozkoszować się dobrym jedzeniem w wydaniu azjatyckim.

dr Izabela Fornalik

dr Izabela Fornalik

Dr n. hum., pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, psychoterapeutka CBT w w procesie certyfikacji, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością. Wykładowczyni na podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego Wydziału Pedagogicznego UW oraz na podyplomowych Studiach „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na UAM w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną oraz z osobami ze spektrum autyzmu . Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z ASD, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi książek: „Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli”, „Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów” oraz „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.” Prowadzi psychoterapię oraz konsultacje seksuologiczne dla rodziców oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Piotr Mosak

Piotr Mosak

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii. Psycholog, psychoterapeuta, wykładowca. Uczestnik kursów Polskiego Instytutu NLP na poziomie Mistrza. Propagator psychologii transpersonalnej i prowokatywnej. Uczeń Franka Farrellego, Gerarda O'Donovana, Nicka Kempa i Jaapa Hollandera. Członek AFPT – Association for Provocative Therapy. Wykładowca wielu uczelni, w tym Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Coachingu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ekspert komentujący bieżące wydarzenia społeczne w prasie, radiu i telewizji. Jednocześnie edukator seksualny II°, Członek Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego. Ekspert w programie Małżeństwo od pierwszego wejrzenia, który jest emitowany na antenie TVN.

Marta Banout

Marta Banout

Psycholog na oddziale onkologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, pracownik Centrum Medycznego OnkoTerm, doktorantka w Zakładzie Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Certyfikowany Terapeuta Simontonowski. Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Piotr Mosak

GOŚĆ SPECJALNY!
Misaki Saito

Psycholog kliniczny, ze specjalizacjami: psychologia kliniczna, gerontologia, terapia par. Działalność zawodowa: poradnie, szpital psychiatryczny, Oddział Badań Mózgu i Neurologii szpitala uniwersyteckiego, instytucje dla pacjentów z demencją. Jest doktorantką na Uniwersytecie Sophia [Japonia], gdzie pisze pracę związaną z tematem intymności w bliskich związkach. W 2019 roku planuje ukończyć studia doktoranckie i kontynuować pracę naukową.

Świadczy usługi w zakresie poradnictwa dla osób indywidualnych i par. W pracy opiera się na psychoterapii psychodynamicznej, jak również na metodzie CBT, w zależności od zakresu i specyfiki obecnych problemów moich klientów.

Wypowiedzi ekspertów
Dariusz Skowroński
Piotr Mosak
prof dr hab Maria Beisert
Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?

Gwarantujemy wyjątkową, bo praktyczną formułę kongresu, która opiera się na studiach przypadków - pokazujemy najtrudniejsze przypadki w praktyce psychologa i psychoterapeuty i wskazujemy, jak ustalać i kiedy weryfikować plan pracy dla konkretnych klientów.

W trakcie intensywnej pracy na przykładach prelegenci powołują się na konkretne doświadczenia ze swojej praktyki, które poddają analizie krok po kroku – poszczególne prelekcje poprowadzone są w taki sposób, żeby zaangażować Państwa w dyskusję nad danym tematem.

Dostarczamy kompletne zestawy nowatorskich rozwiązań, z uwzględnieniem różnych szkół psychologicznych i wskazujemy, które rozwiązania warto zastosować w konkretnych przypadkach - dzięki temu będziecie Państwo mogli podnieść swoje kwalifikacje i skutecznie prowadzić terapię zaburzeń emocjonalnych.

Kongres jest skierowany do specjalistów pracujących z dorosłymi, z dziećmi i młodzieżą – dzięki temu zapewniamy Państwu platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do dyskusji.

Przekazujemy do Państwa dyspozycji tzw. stoliki tematyczne „Eksperci praktykom” – czynne przez cały czas trwania kongresu punkty, które dają niepowtarzalną okazję do skonsultowania problemów diagnostycznych i metodyki prowadzenia terapii.

Pakiet uczestnika zawiera:

Gwarantujemy Państwu wykłady oraz analizy przypadków przedstawione przez wybitnych specjalistów - dzięki temu macie Państwo pewność, że przedstawiona wiedza ma najwyższy certyfikat jakości.

Zapewniamy Państwu bieżące konsultacje z ekspertami – dzięki temu jednego dnia w jednym miejscu będziecie Państwo mogli zweryfikować swoje obserwacje i wątpliwości.

Dajemy Państwu bazę tematyczną i wykaz literatury do zbudowania katalogu najnowszych badań i trendów – dzięki temu na bieżąco będziecie poszerzali swoje kompetencje zawodowe.

Każdy z Państwa otrzyma Certyfikat Uczestnictwa.

Każdego z Państwa zapraszamy na lunch oraz przerwy kawowe.

Kto powinien wziąć udział w kongresie:
psycholodzy i psychoterapeuci pracujący z dorosłymi
psycholodzy i psychoterapeuci pracujący z dziećmi i młodzieżą
pedagodzy
socjoterapeuci
studenci psychologii
OSTATNIE BILETY
Uwaga, oferta dla studentów psychologii -

bilety w cenie 249 zł netto!/ 306,27 zł brutto*
Jak uzyskać zniżkę?

1. Zgłoś udział poprzez panel dla studentów.
2. Podeślij na adres mailowy bok@forum-media.pl skan legitymacji studenckiej.

*oferta dotyczy studentów psychologii, który nie ukończyli jeszcze 28 lat.

Najczęściej zadawane pytania
W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz rejestracji zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, wystarczy wybrać typ zamawiającego „jednostka budżetowa”. Prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 874 lub maria.osesek@forum-media.pl.
Cena obejmuje udział w całodniowej konferencji oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu. W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu konferencji.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją.
Udział w konferencji można zgłaszać do 20 maja 2018 r.
Zaraz po rejestracji online Zamawiający otrzyma automatycznie potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z organizatorem pod numerem 61 66 55 800 lub mailowo bok@forum-media.pl.
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed konferencją, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszej konferencji www.konferencjabibliotekarzy.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w konferencji, musi złożyć pisemną rezygnację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 20 kwietnia 2018 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 20 kwietnia 2018 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu programu szkolenia/konferencji.
Zwolnienie z VAT przysługuje tylko jeżeli faktura VAT wystawiana jest na jednostkę sektora finansów publicznych, która dodatkowo potwierdzi, że finansuje udział w szkoleniu/konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych. W przypadku jeżeli np. Szkoła zgłasza swojego pracownika na szkolenie/konferencje i zaznaczy odpowiednie oświadczenie w formularzu zamówienia (potwierdzające finansowanie udziału w co najmniej 70% ze środków publicznych) faktura VAT zostanie wystawiona bez naliczania podatku VAT.
Organizator:

Sangate Hotel Airport
Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa

„Emocje i komunikacja w bliskich relacjach w obliczu specyficznych wyzwań cywilizacyjnych” to temat przewodni IV Ogólnopolskiego Kongresu Psychologów i Psychoterapeutów dzieci i dorosłych. Wydarzenie dedykowane jest osobom chcącym skutecznie prowadzić interwencję i terapię zaburzeń emocjonalnych, lękowych i agresji oraz terapeutom zainteresowanym kompleksową informacją o narzędziach i metodach pracy w obszarze psychoonkologii. Na podstawie doświadczeń z poprzednich edycji, organizatorzy Kongresu Psychologicznego wybrali dla uczestników tylko najbardziej interesujące zagadnienia:

 • Zaburzenia emocjonalne u dorosłych w aspekcie terapeutycznym,
 • Autorskie programy pracy z trudnymi przypadkami zaburzeń więzi,
 • Psychoterapia dzieci i młodzieży w kontekście diagnozy zaburzeń lękowych.

Szczególnie istotnym tematem tej edycji Kongresu Psychologicznego są zaburzenia emocjonalne w aspekcie klinicznym. Prelegenci skoncentrują się na diagnozie i kluczowych momentach procesu terapii, dzieląc się ze słuchaczami modelowymi rozwiązaniami w sytuacjach najwyższego obciążenia emocjonalnego i bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.

Zaburzenia emocjonalne w aspekcie terapeutycznym

Kongres Psychologiczny adresowany jest do psychologów i psychoterapeutów pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, pedagogów, socjoterapeutów i studentów psychologii. Uczestnicy razem z prelegentami przestudiują konkretne przypadki i poznają unikalne, sprawdzone techniki terapeutyczne. To, co nas wyróżnia, to praktyczna formuła wydarzenia, jakiej nie oferują tradycyjne konferencje psychologiczne.

Ogólnopolski Kongres Psychologiczny porusza takie zagadnienia jak:

 • Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – diagnoza i specyfika terapii,
 • Relacje rówieśnicze i partnerskie kształtujące się u osoby z zespołem Aspergera,
 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci i niebezpieczeństwo ich następstw.

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – specyfika psychoterapii

Zaburzenia lękowe u młodych pacjentów omawia prof. dr hab. Mariola Bidzan podczas panelu zatytułowanego „Zaburzenia emocjonalne i niebezpieczeństwo następstw w aspekcie klinicznym – jakie są kluczowe momenty diagnostyczne”. Uznany naukowiec i ekspert weźmie pod lupę ważne zagadnienie jakim jest psychoterapia dzieci i młodzieży w kontekście diagnozowanych lęków i fobii. Uczestnicy wydarzenia otrzymają mnóstwo informacji na temat poczucia sprawstwa i kontroli oraz poznają powody, dla których warto rozmawiać z pacjentem o fizjologii lęku. Wiedza zdobyta podczas konferencji pozwoli rozpoznawać zaburzenia emocjonalne u dorosłych, prowadzić terapię osób niepełnosprawnych nieradzących sobie z emocjami oraz ustalać plan pracy dla konkretnych klientów.

Relacje rówieśnicze i bliskie relacje osoby z zespołem Aspergera

Uwadze słuchaczy polecamy w szczególności wystąpienie dr Izabeli Fornalik, zamykające IV Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów dzieci i dorosłych. Ekspertka wyjaśni jak wspierać osoby z zespołem Aspergera w budowaniu relacji rówieśniczych i partnerskich, posługując się konkretnymi przykładami. Uznana pedagożka specjalna, edukatorka seksualna i psychoterapeutka przedstawi również jak wyglądają relacje intymne osób z zespołem Aspergera z osobami neurotypowymi.

Organizatorzy wydarzenia przekazują do dyspozycji uczestników tzw. stoliki tematyczne, jakich nie oferują standardowe konferencje psychologiczne. Czynne przez cały czas trwania kongresu punkty dają możliwość skonsultowania problemów diagnostycznych i metodyki prowadzenia terapii. Już dziś zarezerwuj miejsce .

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Aby skontaktować się z nami, wypełnij poniższy formularz:Wiadomość*: