Promocja

Promocja!

x

Uwaga! 50 biletów
w cenie 399 zł

Sprawdź

12.05.2017 Warszawa

NAJWIĘKSZY WARSZTATOWY KONGRES PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW

Terapia zaburzeń więzi i poprawa jakości relacji

w kontekście związków rodzinnych, partnerskich i rówieśniczych

 Jedyna w Polsce warsztatowa formuła kongresu. 

Jesteś słuchaczem wykładów.   Bierzesz udział w warsztatach.   Otrzymujesz certyfikat!

Jeżeli chcesz:


Realnie podnieść skuteczność terapii zaburzeń więzi i relacji – przeanalizujemy, jak efektywnie dobierać metody w zależności od tego, czy jest to terapia rodzinna, partnerska czy indywidualna

Dowiedzieć się, jak optymalnie wykorzystać w pracy z klientem nowe narzędzia psychologii – przedstawimy krok po kroku modelowe sytuacje z najlepszych praktyk

Nauczyć się trafnie rozpoznawać objawy i stawiać diagnozę - wskażemy pułapki diagnostyczne i momenty kluczowe terapii, szczególnie w trudnych przypadkach pracy z dziećmi i młodzieżą

Otrzymać wskazówki, jak zbudować dobrą relację terapeuta - klient - pokażemy, jak przełożyć na język terapii kontekst relacji społecznych

Co wyróżnia nasz kongres:

 • Jedyna w Polsce warsztatowa formuła – w ramach kongresu jesteś słuchaczem wykładów oraz bierzesz udział w warsztatach opartych na prawdziwych studiach przypadków!
 • Gwarantujemy 100% praktycznych rozwiązań – nasi prelegenci omawiają krok po kroku proces terapii z podkreśleniem momentów kluczowych.
 • Zapewniamy najlepszych specjalistów i ekspertów, z różnych szkół psychologicznych – aby dostarczyć Państwu kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań do natychmiastowego zastosowania.
 • Skupiamy się na aktualnych realiach pracy psychologa i psychoterapeuty – co przekłada się m.in. na interdyscyplinarne podejście do metod prowadzenia terapii.
 • Kongres jest skierowany do specjalistów pracujących z dorosłymi, z dziećmi i młodzieżą – dzięki temu zapewniamy Państwu platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do rzetelnej dyskusji.

Sprawdź relację z wcześniejszej edycji spotkania

Program kongresu:

Ramowy czas trwania Kongresu: 10.00 - 18.00

Panel 1

Więzi i relacje w perspektywie dobrostanu psychicznego

1. Lęk egzystencjalny, bliskość i więź w ujęciu psychologii eksperymentalnej

(prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski)

- Konfrontacja z uniwersalnym doświadczeniem niepokojów egzystencjalnych a poszukiwania różnorodnych sposobów ukojenia: "Sposoby te nie usuwają lęków, ale skutecznie je łagodzą" – na co warto zwrócić uwagę z perspektywy doświadczeń psychoterapeuty?

- W jaki sposób bezpośrednie lub pośrednie odwołania do bliskich relacji i więzi wspomagają redukcję lęków egzystencjalnych – użyteczne narzędzia radzenia sobie z lękiem oraz pomocy psychologicznej niesionej innym ludziom.

2. 21-szy wiek to Wiek Mózgu. Funkcje i dysfunkcje mózgu ilustrowane 3-wymiarowymi atlasami

(prof. dr hab. inż. Wiesław L. Nowiński)

- Jak zbudowaliśmy atlasy mózgu?

- Mózg ludzki z punktu widzenia funkcji i dysfunkcji

- Zastosowanie mapowania mózgu w psychologii w trzech obszarach:

 • Funkcje mózgu wraz z jego budową zilustrowane za pomocą atlasu The Human Brain, Head and Neck in 2953 Pieces
 • 3D Atlas of Neurological Disorders, czyli atlas zaburzeń neurologicznych
 • Atlasy chorobowe oparte o populacje pacjentów
 • Zastosowanie atlasów u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą głębokiej stymulacji mózgu oraz po udarze mózguPanel 2

Samoświadomość i procesy uważności w bliskich relacjach

1. FORMUŁA WARSZTATOWA! Jak rodzice i dzieci różnie postrzegają swoje role w rodzinie i jakie ma to dla nich skutki dla ich postrzegania rzeczywistości i funkcjonowania w niej.

(Piotr Mosak)

- Poczucie bliskości i więzi wobec indywidualnych potrzeb i reflekcji dotyczących wolności, poczucia odrębności czy szczęścia – studia przypadków okiem praktyka

- Droga do akceptacji siebie i innych – czyli sytuacje, kiedy terapeuta dotyka kwestii elastyczności psychicznej, ale również potrzeby i umiejętności stawiania granic

2. WARSZTAT! Mindfulness i Compassion jako elementy wspierające w terapii par

(Jolanta Tadeusiak, Julia E. Wahl, Eryk Ołtarzewski)

- Problemy i bariery komunikacyjne w związkach – analiza procesu terapii na podstawie fragmentów filmów

- Dostrzeganie własnych myśli i emocji w kontaktach interpersonalnych – czym jest uważne słuchanie i jak historie, które projektujemy w głowie, wpływają na kontakty z innymi?

- Praktyka formalna wspierająca komunikację intra- oraz interpersonalną – obserwacja ciała, myśli i emocji, pielęgnacja życzliwości, rozwijanie współczucia – praktyczne ćwiczenia z uczestnikami kongresuPanel 3

Perspektywa stabilności relacji rodzinnych oraz ich braku w postrzeganiu emocji i zachowań nastolatka

1. FORMUŁA WARSZTATOWA! Zerwane więzi - konsekwencje dla kształtowania się tożsamości nastolatka i sposoby na odbudowę relacji

(dr A. Wilczyńska)

- Jakie mogą być konsekwencje przerwania/przerywania więzi na wczesnym etapie rozwoju dziecka – studium przypadku

- Koncepcja bólu społecznego na przykładzie nastolatki, u której przerywanie więzi rozpoczęło się na bardzo wczesnym etapie rozwoju – modalność psychodynamiczna

- Zastępowalność i nasycenie relacji, czyli jakie jest nasze "zapotrzebowanie" na relacje- omówienie wybranych zjawiskw procesie pychoterapii pacjentki: sojusz terapeutyczny, przeniesienie, przeciwprzeniesienie

Ramowy czas trwania Kongresu: 10.00 - 18.00

Czego się nauczysz się podczas kongresu:

Obraz
 • Jak podnieść skuteczność diagnozowania i terapii indywidualnej, par oraz rodzin?
 • Jak wykorzystać metodę MBSR w terapii zaburzeń bliskości?
 • Jakie są konkretne wskazania do stosowania narzędzi proponowanych przez psychoterapię eksperymentalną?
 • Jak skutecznie wykorzystać zdobytą wiedzę w każdej sytuacji terapeutycznej?
 • Jak interpretować symptomy i objawy, aby stawiać prawidłową diagnozę?
 • Jak stosować metody oparte na budowaniu relacji z klientem, aby wspomóc proces terapii więzi?
 • Jak dobierać metody terapii do charakteru zaburzeń?
 • Jakie działania prewencyjne można podejmować, np. w pracy z rodzinami lub w ośrodkach społecznych?

Pakiet uczestnika zawiera:

Gwarantujemy Państwu wykłady oraz warsztaty przedstawione przez wybitnych specjalistów – dzięki temu macie Państwo pewność, że przedstawiona wiedza ma najwyższy certyfikat jakości.

Każdy uczestnik bierze udział w warsztatach – opartych na dokładnym omówieniu studiów przypadków, propozycjach ćwiczeń dla uczestników, a nawet odgrywaniu scenek terapeutycznych, ze wskazaniem momentów kluczowych terapii.

Zapewniamy Państwu bieżące konsultacje z ekspertami – dzięki temu jednego dnia w jednym miejscu będziecie Państwo mogli zweryfikować swoje obserwacje i wątpliwości.

Dajemy Państwu bazę tematyczną i wykaz literatury do zbudowania katalogu najnowszych badań i trendów – dzięki temu na bieżąco będziecie poszerzali swoje kompetencje zawodowe.

W ramach kongresu bierzecie Państwo udział we wszystkich panelach oraz wszystkich warsztatach. Udział w kongresie jest certyfikowany. Patronat merytoryczny nad kongresem sprawuje czasopismo "Psychologia w Praktyce".

Każdego z Państwa zapraszamy na lunch oraz przerwy kawowe.

Prelegenci:


prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski
profesor psychologii, specjalizujący się w psychologii osobowości, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Obecnie profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 1976 – 2015 członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN Obecnie Komitetu Psychologii). W latach 1993 – 2003 , pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. Autor wielu istotnych artykułów publikowanych w prestiżowych pismach psychologicznych Autor książek z zakresu psychologii, między innymi: Szanse rozwoju osobowości (1984), Wytrwałość w działaniu (wraz z Magdaleną Marszał-Wiśniewską; 2006) Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed śmiercią (2010). Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii (2015). Aktywny popularyzator wiedzy psychologicznej.

Prof. dr hab. inż. Wiesław L. Nowiński
naukowiec-innowator-entreprener-pionier-wizjoner. Osiągnął najwyższy „polski” rezultat w historii w najbardziej prestiżowym konkursie wynalazczym na świecie będąc w trójce laureatów w kategorii „Całokształt twórczości” Europejskiego Wynalazcy Roku 2014 organizowanym przez Europejski Urząd Patentowy.Profesor czołowych (wg rankingu szanghajskiego) światowych uczelni w USA (nr 2 w naukach medycznych), Singapurze (nr 2 i 6 w naukach technicznych) i Chinach (nr 9 w naukach technicznych) oraz w Polsce (UKSW). Autor 557 publikacji (h-index 39 (Google Scholar)), 51 złożonych patentów (32 przyznane, w tym 15 USA i 8 UE), 3 utworzone firmy technologiczne (dwie sprzedane przemysłowi) oraz rozległa sieć powiązań z najlepszymi szpitalami w USA (Johns Hopkins, Mayo Clinic, Harvard Medical/MGH) i światowymi korporacjami medycznymi (Medtronic, Brainlab, Elekta, Siemens, Philips). Stworzył 35 komercyjnych atlasów mózgu wylicencjonowanych do 67 firm i instytucji, rozprowadzonych w około 100 krajach świata. Otrzymał 43 nagrody i odznaczenia, w tym 25 od czołowych towarzystw medycznych (głównie amerykańskich); Pionier Medycyny 2013, USA (za prace nad atlasami mózgu), Wybitny Polak 2012 (Teraz Polska), finalista konkursu Azjatycka Nagroda Innowacyjności 2010 (za prace nad udarem mózgu), laureat Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej2010, Oscar radiologiczny 2009 i 2004, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP 2005. Autor projektu budowy Polski Innowacyjnej, Polska++ z Narodowym Technopolis (Technopolish) i Polską Doliną Krzemową.

dr Agnieszka Wilczyńska
Doktor psychologii, psychoterapeutka, naukowiec, autorka ponad stu publikacji w tym dwóch książek o poczuciu przynależności i wykluczeniu społecznym. Wykładowca Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wcześniej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu w Weronie oraz kilku innych. Psycholog praktyk, prowadzi od ponad 20 lat Poradnię Psychologiczną, w której zespół kilkudziesięciu specjalistów realizuje terapię i porady psychologiczne m.in. w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Współpracuje z wybitnymi badaczami i naukowcami uznanymi na całym świecie, organizuje konferencje i warsztaty oraz inicjuje i prowadzi projekty badawcze oraz środowiskowe. Jest m.in. liderem Projektu Bohaterskiej Wyobraźni i Programu Rozumienie Ludzkiej Natury w Polsce we współpracy z Profesorem Philipem Zimbardo. Współzałożycielka Fundacji Zimbardo Youth Center oraz wielu innych inicjatyw społecznych mających na celu dobro i rozwój człowieka. Interesuje się badaniem nowych związków pomiędzy psychologicznym a fizycznym i biochemicznym funkcjonowaniem jednostki. Podróżuje i wymienia doświadczenia oraz wiedzę z ekspertami na całym świecie.

Jolanta Tadeusiak
Jest psychologiem, trenerem umiejętności psychospołecznych, certyfikowanym przez IMA (The Institute for Mindfulness – Based Approaches) nauczycielem programu redukcji stresu MBSR opartego na uważności (Mindfulness–Based Stress Reduction).
Jej zainteresowania skupiają się wokół tematyki relacji międzyludzkich. Ukończyła szkolenie prowadzone przez Florence Meleo-Meyer (Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School) oraz Phyllis Hicks, uprawniające do prowadzenia programu Uważność w relacjach - Interpersonal Mindfulness Program (IMP). To cykl spotkań, stanowiący kontynuację kursu MBSR, wspierający nas w odnajdywaniu większego spokoju i rozluźnienia w kontaktach z innymi ludźmi.
Jest członkiem Rady Programowej oraz mentorką Fundacji POLIM Polski Instytut Mindfulness.

Piotr Mosak
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii. Psycholog, psychoterapeuta, wykładowca. Uczestnik kursów Polskiego Instytutu NLP na poziomie Mistrza. Propagator psychologii transpersonalnej i prowokatywnej. Uczeń Franka Farrellego, Gerarda O'Donovana, Nicka Kempa i Jaapa Hollandera. Członek AFPT – Association for Provocative Therapy. Wykładowca wielu uczelni, w tym Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Coachingu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ekspert w prasie, radiu i telewizji komentujący bieżące wydarzenia społeczne. Jednocześnie edukator seksualny II stopnia, Członek Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego. Ekspert w programie Małżeństwo od pierwszego wejrzenia, który będzie emitowany na antenie TVN.

Julia E. Wahl
Psycholog, psychoterapeuta założyciel i dyrektor The MindInstitute, trener podejścia uważności oraz współczucia.
Psycholog, psychoterapeuta (szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w Manchester Institute for Psychotherapy, Manchester, Wlk. Brytania, u Richarda Erskine’a, PhD z Institute for IntegrativePsychotherapy, Nowy Jork, USA), założyciel i dyrektor The MindInstitute (www.mindinstitute.com.pl), trener podejścia uważności (mindfulness) oraz współczucia (compassion). Jedna z założycielek Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Przeprowadziła ponad 40 edycji 8-tyg. Treningu Uważności w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Gdańsku, Nottingham oraz Derby. Przez kilka lat pracowała w Szpitalu MSW w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadziła terapię indywidualną, grupową, warsztaty na temat złości. Superwizowała się u Marii Marquardt (Katowicki Instytut Psychoterapii) oraz Christophera Germera, PhD (Harvard Medical School). Obecnie prowadzi program (Compassion for Cancer – CforC) wsparcia dla pacjentów onkologicznych w oparciu o podejście współczucia (Compassion-FocusedTherapy – CFT) w ramach doktoratu na University of Derby.

Eryk Ołtarzewski
pedagog, socjoterapeuta, trener grupowy. Pracuje z młodzieżą od 20 lat. Ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej w Warszawie (2001), Uniwersytet Warszawski - Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego (2009), Kurs Trenerów NLP w Instytucie Neurolingwistyki (2011). Od 2013 r. kształci się w prowadzeniu treningu mindfulness w projekcie Mindfulness Association Polska. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, tworzy programy zajęć komunikacji społecznej dla młodzieży, zajęć redukujących stres. W pracy z młodzieżą wykorzystuje elementy treningu mindfulness. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli oraz treningi uważności dla osób dorosłych.

Kto powinien wziąć udział w kongresie:

psycholodzy i psychoterapeuci pracujący z dorosłymi

psycholodzy i psychoterapeuci pracujący z dziećmi i młodzieżą

studenci psychologii

EXPO XXI Warszawa
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

Koszt uczestnictwa w Kongresie

Koszt uczestnictwa w kongresie poza promocją wynosi w wersji standard 449 zł netto + 23% VAT/osobę.

Psychologia w Praktyce

Koszt uczestnictwa dla prenumeratorów 'Psychologii w Praktyce" - 349 zł + 23% VAT/osobę.

W bieżącej ofercie pozostało:

4 / 50

biletów

Uwaga! 50 biletów w cenie 399 zł netto + 23% VAT*

Wybierz rodzaj uczestnictwa:
Udział w kongresie  - 449 zł + VAT - TYLKO TERAZ 399 zł + VAT
Udział w kongresie dla PRENUMERATORÓW Psychologii w Praktyce - 349 zł + VATZgłoś:Dane zamawiającego:

Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Firma / Instytucja

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Adres
Miejscowość
-
Telefon
Telefon dodatkowy
Fax
NIP

Pozostaw puste, jeśli zgłaszasz się jako osoba prywatna
Uwagi


Wybierz rodzaj płatności:

  - 2% rabatu przy wyborze tej płatności!

 Niezależnie od wybranej formy płatności otrzymasz fakturę VAT 

Zgody formalne:

 Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

 Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.


Uwaga!

Zwolnienie z podatku VAT dla jednostek sektora publicznego
W przypadku jednostek sektora publicznego finansujących udział w szkoleniu/konferencji przynajmniej w 70% ze środków publicznych, przysługuje zwolnienie z VAT.

Zwolnienie z podatku VAT dla pozostałych podmiotów
Dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, a korzystających z dofinansowania na konkretne szkolenie/konferencję, organizowane przez Wydawnictwo FORUM, również istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tej możliwości, prosimy o kontakt z BOK pod numerem tel. 801 88 44 22.


Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Koszt uczestnictwa w kongresie poza promocją wynosi w wersji standard 449 zł netto + 23% VAT/osobę.
 • Koszt uczestnictwa dla prenumeratorów 'Psychologii w Praktyce" - 349 zł + 23% VAT/osobę.
 • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 • Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 • Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 • W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji (12.04.17) i nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 • W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

Partnerzy:

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł


Organizator:


Maria Osesek
Event Manager
maria.osesek@forum-media.pl
tel. 61 66 55 874

KONTAKT DLA WYSTAWCÓW
I PARTNERÓW

Współpraca reklamowa
Anna Mikłaszewicz
anna.miklaszewicz@forum-media.pl
tel. 61 66 55 893, 601 272 556