Jakie zagadnienia powinny poruszać konferencje psychologiczne? – obrazy lęku, fobie społeczne i zaburzenia emocjonalne w aspekcie terapeutycznym
Treści, które zawiera psychoterapia, wykorzystując plastykę mózgu, mają znaczący wpływ na jego struktury. Dowodów na to dostarcza neuronauka, usprawniająca terapię dysfunkcji z grupy zaburzeń nerwicowych. Zaburzenia emocjonalne u dorosłych, przejawiające się w postaci reakcji lękowych, można z powodzeniem kontrolować poprzez działanie ekspozycyjne, przynoszące najszybsze i najtrwalsze efekty antylękowe. To jednak tylko jedna z form terapii zaburzeń leku, jakie prezentują specjalistyczne konferencje psychologiczne.

Poczucie sprawstwa i kontroli – interdyscyplinarne ujęcie zaburzeń emocjonalnych

Eksperci wykorzystujący osiągnięcia nauronauki w pracy terapeutycznej podkreślają, że ich podstawowym wyzwaniem jest skłonienie pacjenta do podjęcia czynności, za sprawą których zrozumie, iż ma wpływ na swój lęk – zarówno tworząc go, jak i hamując. Unikanie sytuacji lękowych zwiększa aktywność prawej prolękowej kory przedczołowej, co z kolei nasila zaburzenia emocjonalne i utrwala reakcje lękowe. Działanie ekspozycyjne przywraca z kolei prawidłowe proporcje pomiędzy prawą a lewą półkulą mózgu. Warto pamiętać, że poczucie sprawstwa i kontroli nie tylko poprawia samopoczucie pacjenta, ale też zwiększa jego motywację do dalszej terapii.

Psychoterapia dzieci i młodzieży przejawiającej zaburzenia lękowe

Inne techniki wykorzystywane są w terapii osoby z zespołem Aspergera, służącej niwelowaniu lęku społecznego. Eksperci pracujący z pacjentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wskazują, że w realizacji tego celu pomaga korzystanie z osiągnięć terapii poznawczej zaburzeń lękowych oraz korzystanie z protokołu terapeutycznego Wellsa. Psychoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju mieszczącymi się w spektrum autyzmu powinna obejmować również wyrównywanie deficytów umiejętności społecznych. Umożliwia to praca terapeutyczna w nurcie poznawczo-behawioralnym, w oparciu o model Valerie Gaus.

Konferencje psychologiczne poruszające zagadnienie lęków i fobii osób z zespołem Aspergera

Według Valerie Gaus osoby z zespołem Aspergera powinny korzystać z psychoterapii przez większość swojego życia. Wsparcie terapeutyczne pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu bazuje na analizie bieżących sytuacji społecznych i pomaganiu w przyjmowaniu perspektywy innych osób. Poznawanie sposobów zachowywania się ludzi i testowanie modelowych reakcji w sytuacjach społecznych zwiększa szanse, że pacjent zgeneralizuje posiadaną wiedzę na podobne okoliczności i wyciągnie z nich wnioski. Relacje rówieśnicze i partnerskie stanowią wyzwanie dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dlatego zadaniem terapeuty jest pomoc w zrozumieniu danej sytuacji i udzielenie wsparcia w nawiązywaniu poprawnych kontaktów koleżeńskich.

Konferencje psychologiczne podejmujące tematykę psychoterapii dzieci i młodzieży

Wiedzy w zakresie zaburzeń lękowych i fobii społecznych, seksualności osób niepełnosprawnych i terapii osób przewlekle chorych dostarcza Ogólnopolski Kongres Psychologiczny. Tematem przewodnim czwartej edycji najważniejszego wydarzenia dla psychologów i psychoterapeutów są emocje i komunikacja w bliskich relacjach w obliczu specyficznych wyzwań cywilizacyjnych. Obrazy lęku, fobie społeczne i zaburzenia emocjonalne u dzieci w aspekcie terapeutycznym zostaną omówione podczas panelu inauguracyjnego.

Uczestnicy wydarzenia otrzymają praktyczne wskazówki i inspiracje do codziennej pracy terapeutycznej, jakiej nie oferują tradycyjne konferencje psychologiczne. Podczas Kongresu psychologów i psychoterapeutów dzieci i dorosłych poruszone zostaną niniejsze zagadnienia:

  • Zaburzenia emocjonalne i niebezpieczeństwo następstw w aspekcie klinicznym,
  • Poczucie sprawstwa i kontroli – podejmowanie rozmowy z pacjentem o fizjologii lęku,
  • Techniki pracy nad integracją sfragmentaryzowanych części osobowości,
  • Skuteczna psychoterapia dzieci i młodzieży przejawiającej zaburzenia lękowe,
  • Relacje rówieśnicze i partnerskie nawiązywanie przez osoby z zespołem Aspergera w aspekcie terapeutycznym.
powrót

Zobacz również: