Baza wiedzy

Zaburzenia emocjonalne u młodych pacjentów – psychoterapia dzieci i młodzieży

Lęk towarzyszy ludziom na każdym etapie życia, choć wyniki badań wskazują, że nasilenie objawów lękowych osłabia się wraz z wiekiem. Zaburzenia lękowe należą do grupy zaburzeń nerwicowych. Ich rozłożenie zależy nie tylko od konkretnej jednostki psychopatologicznej, ale też od grupy wiekowej. Badacze tego zjawiska podkreślają, że do wystąpienia i utrzymania się zaburzeń lękowych mogą istotnie przyczynić się rodzicielskie lęki i modelowanie określonych zachowań. To też jeden z powodów, dla którego psychoterapia dzieci i młodzieży powinna odbywać się przy włączeniu rodziców w proces rehabilitacji. Zaburzenia emocjonalne u młodych pacjentów niosą ze sobą szereg negatywnych konsekwencji. Specjaliści zajmujący się problematyką zdrowia psychicznego alarmują, że dysfunkcje te długofalowo mogą wiązać się z innymi zaburzeniami, takimi jak depresja. Wskazuje to, jak istotną rolę w oswajaniu lęku odgrywa odpowiednia diagnoza i skierowanie pacjenta na adekwatne leczenie.
więcej

Jak kształtują się relacje rówieśnicze u osoby z zespołem Aspergera?

Jednym z osiowych objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu jest ograniczona zdolność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich. Jakość relacji tworzonych przez osoby autystyczne i osoby z zespołem Aspergera może przybierać różne formy – od całkowitego braku zainteresowania interakcją z drugim człowiekiem po chęć stworzenia bliskiej więzi. Pacjenci z zespołem Aspergera mogą wykazywać potrzebę przynależności i interakcji, a jednocześnie borykać się z trudnościami w rozumieniu pewnych zachowań społecznych. Psychoterapia dzieci i młodzieży dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu powinna więc obejmować dwa obszary – pracę nad lękiem w sytuacjach społecznych, który u osoby autystycznej i osoby z zespołem Aspergera wynika z niepowodzeń w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, oraz wyrównywanie deficytów umiejętności społecznych, stanowiących bazę do tworzenia więzi międzyludzkich.
więcej

Jakie zagadnienia powinny poruszać konferencje psychologiczne? – obrazy lęku, fobie społeczne i zaburzenia emocjonalne w aspekcie terapeutycznym

Treści, które zawiera psychoterapia, wykorzystując plastykę mózgu, mają znaczący wpływ na jego struktury. Dowodów na to dostarcza neuronauka, usprawniająca terapię dysfunkcji z grupy zaburzeń nerwicowych. Zaburzenia emocjonalne u dorosłych, przejawiające się w postaci reakcji lękowych, można z powodzeniem kontrolować poprzez działanie ekspozycyjne, przynoszące najszybsze i najtrwalsze efekty antylękowe. To jednak tylko jedna z form terapii zaburzeń leku, jakie prezentują specjalistyczne konferencje psychologiczne.
więcej